Stężenia

Stężenia prętowe połaci dachowych, ścian podłużnych i szczytowych do stosowania przy dużej rozpiętości przęseł, dużych otworach drzwiowych, okiennych, dachowych, w celu zapewnienia stabilności konstrukcji; zabezpieczenia antykorozyjne, ocynk, malowanie, materiał S355, S235. Na życzenie klienta stężenia mogą być skompletowane (skręcone) na zamówioną długość, wraz z blokami kotwiącymi, nakrętkami, podkładkami.

Bloki kotwiące

Służą do połączenia prętów stężających z głównymi elementami konstrukcji (rygle, słupy); zastępują dotychczas stosowane elementy z kątownika lub ciętych pod kątem kawałków rur; bloki kotwiące samoczynnie dostosowują kąt pochylenia; dostarczane są wraz z podkładką promieniową, której zastosowanie zmniejsza do minimum siły zginające powstające w węźle kotwiącym. Wykonane jako odlew, ocynkowane.

Łączniki

Przenoszą obciążenia z profili stalowych, np. belek, na konstrukcję szkieletu hali; wykonywane według projektu zleceniodawcy. Blacha – przeważnie 1,25 i 6 mm, materiał S235JR; ocynkowane.

Zastrzały

Stosowane do usztywnienia układu płatwii z ryglami ramy; długość według projektu zleceniodawcy. Wykonane przeważnie z kątownika 50x50x2; ocynkowane.

Kotwy fundamentowe

Kotwy fundamentowe fajkowe i płytkowe. Elementy wykonywane wg projektu technicznego.

Ściągi fundamentowe

Ściągi fundamentowe zapewniają stabilność fundamentów przy działaniu sił ukośnych i poprzecznych; średnice prętów od Φ12 do Φ45 ocynkowane lub malowane antykorozyjnie. Elementy mogą być również wykonane według projektu zleceniodawcy.

Pręty antyzwichrzeniowe

Elementy ze stali ocynkowanej, do utrzymania płatwi w pionie oraz do zachowania wymiarów w "świetle" świetlików. Wykonywane wg projektu technicznego.

Inne

Firma TULNAK oferuje: konstrukcje stalowe, mufy (nakrętki 3D), nakrętki napinające, odciągi linkowe, przejścia dachowe, podstawy pod wentylatory i wywietrzaki, drabiny P-Poż.


Certyfikaty

EN 1090-1:2009+A1:2011
EN 1090-2:2008+A1:2011
dla konstrukcji nośnych we wszystkich typach budowli, wykonane ze stali do klasy EXC3.